Pályázat_TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00933

 

A kedvezményezett neve: Theatrum Ad Flexum Színházi Egyesület

A projekt címe: Játszunk Együtt Óváron
A szerződött támogatás összege: 9 500 000 Ft.

A támogatás mértéke: 100%

a projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a város kulturális és természeti örökségére támaszkodva  olyan rendezvények megszervezése, amelyek képesek a helyi szereplők (intézmények, alkotó csoportok stb.) minél teljesebb bevonására. Különösen nagy az igény a közösségiterek közösségi eseményekkel való megtöltésére, élővé tételére, hiszen meg kell teremteni a városi eseményekben csak korlátozottan résztvevők integrációját. Célunk a színházi kultúra ápolása, a gyermekek és ifjúsági korosztály nevelése, formálása a zene, és színház eszközeivel, mely módszerei drámapedagógiai módszerek, az egyetemes és a magyar irodalom népszerűsítése. Őrizzük közösen azt a lángot, melyet együtt képesek voltunk meggyújtani, és tovább kell adnunk a felnövekvő, új nemzedék számára. Ha kialszik, újabb éveket-évtizedeket veszíthetünk és elveszítünk egy generációt. Maradhatunk az alvó város tespedtségében. Rajtunk múlik, hogy akarjuk-e? Színházi értékek közvetítésére szövetkeztünk. Álmodtunk egy jövőt, melyben otthont teremtünk fiatal tehetségeinknek. Azoknak hiszünk, akik cselekednek. Lesz állandó színházi társulat – csak ne engedjük el egymás kezét, mert ezzel a jövőt áldozzuk fel. Elindultunk, az alapokat leraktuk. „Még itt vagyunk és sokáig itt leszünk….” – Ezt a főszerepet az önkormányzattal és közösen játsszuk el – értünk – a városért – szeretett közönségünkért. A projekt keretében a felhívás 3.1.1 pontjához illeszkedve közösségfejlesztés szempontjából különböző célcsoportok igényeire alapozott közösségi programok megvalósítását tervezzük. A programok megvalósítását Művészeti csoportok, alkotók színpadi és köztéri fellépéseinek támogatásán keresztül valósítjuk meg. ifjúsági művészeti csoportok számára bemutatkozási lehetőségek biztosítása,  kulturális menedzsment szolgáltatás nyújtása és az ilyen jellegű tudás elterjesztése, produkciók, csoportok mentorálása, karrierjének támogatásán keresztül.

A projektünk keretében 7  rendezvényt szeretnénk megvalósítani.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021.12.31.
projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00933

Projektünk első előadása Csiky Gergely: A nagymama

Marketing tevékenységünk:

A vírushelyzet nehézségei miatt, elsőként egy már játszott darabot vittünk a közönség elé a pályázatban meghatározott előadás vállalás és a kitűzött cél 1500 fő elérése érdekében. A közösségi médiát használtuk,  valamint a helyi lapban (Mosonvármegye) a célközönség elérésére.

Köszönet a Mosonmagyaróvári Városi Televíziónak a felvételekért!

 

Projektünk második, harmadik és negyedik  előadása Jean – Paul Sartre: Zárt tárgyalás című dráma

Marketing tevékenységünk:

A pályázatban meghatározott rendezvényszám és cél közönség elérése érdekében (1500 fő) elérése érdekében, a közösségi és helyi médiát igénybevételével értük el a nézőinket.

  • saját  készítésű videók
  • helyi televíziók (Mosonmagyaróvár TV, Szigetköz Tv)
  • írott sajtó (Kisalföld)

Köszönet a Mosonmagyaróvári Városi Televíziónak a felvételekért!
https://youtu.be/HiTwY5L_kD0

Köszönet a Szigetköz Tv-nek a felvételekért!

Köszönet a Mosonmagyaróvári Városi Televíziónak a felvételekért!

 

Fotó: Sáfár Szabolcs

Előadás: 2021. Május 22. – FEHÉRLÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ

« A 3 »

Előadás: 2021. május 28, 29. – FLESCH KÖZPONT

« A 2 »

Projektünk ötödik hatodik és hetedik előadása Móricz Zsigmond: Sári bíró című vígjátéka

 

 

Marketing tevékenységünk:

A pályázatban meghatározott rendezvényszám és cél közönség elérése érdekében (1500 fő) elérése érdekében, a közösségi és helyi médiát igénybevételével értük el a nézőinket.

helyi televízió (Mosonmagyaróvár TV)
írott sajtó (Kisalföld)

Előadás: 2021. november 12., 19., 20. – FLESCH KÖZPONT

Köszönet a Mosonmagyaróvári Városi Televíziónak a felvételekért!